Status hadis berkaitan doa makan yang masyhur

Seperti yang dimaklumi bahawa masyarakat melayu membaca doa sebelum makan dengan lafaz berikut: اللّهُمّ بارِك لنا فِيما رزقتنا ، وقِنا عذاب النّار Maksudnya: Ya Allah berkatilah segala apa yang Engkau rezekikan pada kami dan jauhilah kami dari azab neraka. Maka di kesempatan ini saya ingin menyatakan pandangan status riwayat doa makan yang masyhur ini. 1. Takhrij hadis: – Riwayat Abdullah bin ‘Amr: Diriwayatkan oleh al-Tabarani dalam al-Du’a (hlm. 278), Ibn ‘Adiyy dalam al-Kamil (jld. 6, hlm. 206) Ibn Sunni  dalam ‘Amal al-Yaum wa al-Lailah (hlm. 406) kesemua mereka dari jalur Muhammad Ibn Abi al-Zu’aizi’ah dari ‘Amr bin Syuaib dari ayahnya dari Abdullah bin ‘Amr dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam dengan lafaz: أنه كان يقول في الطعام إذا قرب إليه قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله وإذا فرغ قال الحمد لله الذي من علينا فهدانا والحمد لله الذي أطعمنا وسقانما فأروانا وكل الإحسان آتانا Maksudnya: Sesungguhnya Nabi berkata pada makanan apabila didekatkan (dihidangkan) padanya: Ya Allah berkatilah segala apa yang Engkau rezekikan pada kami dan jauhilah kami dari azab neraka. Bismillah. Apabila selesai makan baginda menyebut: Segala puji bagi Allah yang mengurniakan kepada kami dan memberikan hidayah, dan segala puji bagi Allah yang memberi kami makanan, memberi kami minum dan mengilangkan dahaga kami dan (segala puji bagiNya) bagi setiap kebaikan yang Dia berikan kepada kami. Komentar ulama hadis terhadap riwayat dan perawi hadis ini: i....

Read More