Hadis Fadhilat Tarawih Setiap Malam, Boleh Dibuat Untuk Fadhail al-A’mal?

Jul 17, 2013 | Fiqh, Hadis, Ilmu, Status Hadis | 0 comments

Apabila masuknya bulan ramadhan ini saya sering ditanya dengan soalan: Adakah hadis fadhilat tarawih mengikut malam itu sahih?”. Alhamdulillah saya bersyukur kerana makin hari makin ramai masyarakat kita mula bertanya tentang status hadis yang pada matanya nampak pelik. Ia menunjukkan mereka sudah mula untuk memastikan amalan mereka bersumberkan hadis yang sabit dari Nabi sallallah ‘alaih wa sallam. Hari ini (17 Julai 2013) saya ditanya oleh beberapa orang sahabat-sahabat tentang pandangan seorang ustaz yang memberi fatwa bahawa hadis fadhilat tarawih mengikut malam-malam tertentu boleh digunakan untuk tujuan galakan beribadat atau dengan kata kata lain boleh digunakan untuk tujuan Fadhail al-A’mal.

Untuk menjawab persoalan ini saya nyatakan seperti berikut:

1. Solat tarawih memang dianjurkan oleh Islam. Banyak hadis-hadis sahih yang menyatakan bahawa Nabi sallallah ‘alaih wa sallam melakukan solat tarawih pada bulan Ramadhan dan baginda sendiri menggalaknya umatnya menghidupkan malam-malam di bulan Ramadhan dengan ibadat antaranya solat tarawih. Sabda Nabi sallallah ‘alaih wa sallam:

من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

Maksudnya: Sesiapa yang mendirikan malam-malam Ramadhan dengan keimanan dan mengharapkan (pahala) maka Allah akan ampun dosa-dosanya yang telah lalu. (Hadis riwayat Bukhari, jld. 1, hlm 22, no. hadis: 37)

Ulama menyatakan hadis ini adalah galakan untuk menghidupkan malam-malam Ramadhan dengan ibadat antaranya solat tarawih. (Lihat: al-Bugho dan a-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, jld. 1, hlm. 237)

2. Hadis ini tidak diriwayatkan dalam mana-mana kitab hadis yang bersanad. Ia merupakan satu tanda bahawa ia palsu. (Lihat: Ibn Iraq, Tanzih al-Syariah, jld. 1, hlm. 8). Tidak dinafikan memang ia ada dalam kitab Durratun Nasihin tetapi ia bukanlah kitab hadis yang muktabar bahkan ia banyak mengandungi cerita-cerita yang tidak ada asalnya dalam kitab-kitab hadis muktabar.

3. Tanda-tanda hadis palsu dalam matannya juga jelas. Ia seperti berikut:
i. Ia menyatakan solat tarawih malam ke-8 akan mendapat pahala seperti pahala Nabi Ibrahim ‘alaihissalam.
ii. Ia menyatakan solat tarawih malam ke-9 akan mendapat pahala beribadat sama seperti ibadat Nabi Muhammad sallallah ‘alaih wasallam.
iii. menyatakan solat tarawih malam ke-17 akan dapat pahala seperti ibadat sekalian para Nabi ‘alaihimussalam.
* Saya katakan:
i. Ini jelas bercanggah dengan usul Islam. Mana mungkin seseorang untuk menandingi ibadat Nabi sallallah ‘alaih wasallam. Apatah lagi nak menyamai pahala sekalian para Nabi ‘alaihimussalam dengan hanya solat 2 rakaat. Ini terlalu ringan jika ingin dibandingkan dengan ujian yang Allah beri kepada Nabi Muhammad dan Ibrahim sehingga mereka digelar al-Khalil. Mustahil dengan solat dua rakaat dia akan menjadi lebih baik dari mana-mana Nabi. Ini amat pelik bagi akal.
ii. Setiap hadis yang mengandungi unsur mujazafah. Mujazafah bermaksud setiap hadis yang menyatakan pahala yang sangat besar bagi amalan yang sedikit atau azab besar bagi dosa kecil. Mujazafah ini adalah antara tanda-tanda hadis palsu. (Lihat: al-Zahabi, al-Muqizah, hlm. 37)
al-Athyubi dan Ibn Iraq menukilkan pendapat al-Burhan al-Naji: “Di antara tanda-tanda hadis palsu ialah menyatakan amalan tertentu boleh diganjari pahala seorang Nabi atau sekalian para Nabi”. (Lihat: al-Athyubi, Syarah al-Athyubi ‘ala Alfiah al-Suyuty, jld. 1, hlm. 293, Ibn Iraq, Tanzih al-Syariah, jld. 1, hlm. 8)
4. Ulama hadis menyatakan bahawa hadis daif boleh digunakan dalam Fadhail al-A’mal. Tetapi ia mesti mematuhi 3 syarat berikut:
i. Hadis daif itu dikategorikan sebagai hadis daif ringan.
ii. Amalan yang dianjurkan itu telah datang dalam hadis lain yang sabit dari Nabi sallallah ‘alaih wa sallam.
iii. Tidak menyandarkan hadis itu kepada Nabi sallallah ‘alaih wa sallam ketika beramal dengannya. Sebaliknya dia beramal dengannya semata-mata kerana ihtiyat (berjaga-jaga).
(Lihat: al-Suyuty, Tadrib al-Rawi, jld. 1, hlm. 298)
Jika diteliti, hadis daif yang boleh digunakan untuk fadhail al-A’mal adalah hadis daif ringan sedangkan hadis fadhilat tarawih mengikut malam ini palsu. Maka sudah pasti hadis ini tidak boleh digunakan dalam bab Fadhail al-A’mal. Bahkan ulama Ahli Sunnah bersepakat menyatakan bahawa haram bagi seseorang meriwayatkan hadis palsu melainkan untuk menyatakan bahawa ia palsu. (Lihat: al-‘Iraqi, al-Taqyid wa al-Idhah, hlm 345) Tetapi mereka yang membaca hadis ini di depan orang awam jarang sekali untuk menyatakan ia palsu. Berkemungkinan besar si pembaca sendiri tidak tahu bahawa hadis itu palsu.
Kesimpulan
Sebagai kesimpulannya saya menasihati diri saya dan sahabat-sahabat semua agar berhati-hati sebelum mengeluarkan apa-apa fatwa. Menyebarkan hadis yang belum tahu statusnya juga dianggap sebagai satu kesalahan, apatah lagi menyebarkan hadis yang sudah jelas ia dusta. Jangan kerana inginkan keredhaan pendengar kuliah kita, kita sanggup menipu atas nama Nabi sallallah ‘alaih wa sallam. Wallahua’lam.
Abu Muaz Rozaimi
3.30 petang
Muar, Johor
17 Julai 2013

3,122 total views, 3 views today

Komentar