Katakan tidak kepada Muharrifun!

Dec 22, 2012 | Fiqh, Ilmu, Manhaj | 0 comments

Literalis VS Muharrifun
Akhir-akhir ini sering kali kedengaran tafsiran-tafsiran literal golongan agamawan. Tidak dinafikan tafsiran literal akan memandulkan sifat fleksibiliti agama ini. Ini kerana nas terhad manakala kehidupan manusia terus berjalan dan isu-isu baru yang memerlukan hukum pula akan muncul. Maka Maqasid Syariah merupakan salah satu dalil untuk memberikan hukum terhadap isu-isu baru. Mustahil bagi agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia dan jin ini tidak mempunyai objektif pensyariatan (المقاصد). Mereka yang memahami nas tanpa memerhatikan atau memahami objektif di sebaliknya sama seperti seseorang yang menerima arahan dari tuannya supaya jangan memberi salam kepada si fulan, kemudian apabila berjumpa dengan si fulan beliau terus mencium tangannya dengan alasan yang dilarang oleh tuannya hanyalah memberi salam. (Rujuk Ibn al-Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in, jld. 3, hlm. 141)
Wujud pula golongan Muharrifun
Belum lagi habis isu literalis, kedengaran pula golongan baru yang boleh dipanggil Muharrifun. Mereka memesongkan makna kalam seteru akademik mereka. Walaupun tidak dapat dipastikan bila golongan ini muncul, tapi ia tetap ada. Gelanggang ilmiah di Malaysia yang sepatutnya menjadi medan penghujahan dan pendalilan yang sihat untuk mencari pandangan yang tepat apabila berlaku perbezaan mazhab fiqh menjadi tidak harmoni lagi apabila terpalit dengan tafsiran golongan Muharrifun yang memesongkan pandangan-pandangan seteru akademik mereka dengan tafsiran yang tidak pernah dimaksudkan oleh pengucapnya.
Sesungguhnya bahaya perbuatan memesongkan ucapan orang sehingga dengan tafsiran yang dia sendiri tidak maksudkan amat bahaya. Nabi saw pernah menyebut:
” يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين “
Maksudnya: Agama ini akan dipikul dalam setiap generasi oleh orang-orang yang adil (baik) yang mana mereka ini menafikan (dari agama yang suci ini) segala pemesongan orang yang melampau, anutan orang-orang yang batil dan takwilan-takwilan orang jahil. (Hadis riwayat al-Tahawi dalam Musykil al-Athar, disahihkan oleh al-Albani)
Ya, hadis di atas membicarakan tentang tafsiran terhadap nas yang mana ia cukup bahaya tetapi bahaya memesongkan makna kata-kata sarjana juga tidak kurang mudaratnya.

Mencari Pengaruh

Tidak dapat dipastikan niat disebalik perbuatan ini. Berkemungkinan juga ia terbit hasil dari kelemahan daya analisis. Mungkin juga perbuatan ini hanya untuk mencari pengaruh setelah tidak mampu lagi berhujah secara sihat. Jika benar semua ini adalah untuk semata-mata mencari pengaruh maka malang sungguh bagi golongan ini yang hanya mencari habuan dunia yang berupa pengaruh dengan menggunakan jalan yang kotor dan jijik. Usaha mereka ini hanyalah untuk menjadikan pandangan seteru mereka dipandang sesat oleh masyarakat.

Contoh-contoh Pemesongan Makna Oleh Muharrifun

1. Apabila salah seorang berkata: Saya memilih pandangan yang menyatakan bahawa jilatan babi tidak perlu disamak tetapi hanya perlu dibasuh dengan air sekali sahaja. Pandangan inilah yang dipegang oleh majoriti ulama dan al-Nawawi sendiri cenderung kepada pandangan ini. (rujuk: al-Majmuk, jld. 2, hlm. 586). Ini kerana hadis hanya menyatakan jilatan anjing sahaja.- Kata sebahagian muharrifun apabila mendengar kata-kata di atas: Mereka ini wahabi sesat kerana telah mengatakan sentuhan babi tidak perlu samak jilatan babi. Maknanya mereka menghalalkan dan membenarkan makan babi!

– Kita jawab: bila pula ayat di atas membenarkan makan babi? bukan semua benda yang tidak najis boleh dimakan. Arak pada sebahagian ulama (al-Syawkani) tidak najis, tetapi ia tetap haram.

2. Apabila salah seorang berkata: Wudhu’ tidak terbatal apabila menyentuh@tersentuh wanita ajnabi jika tidak menimbulkan syahwat. Ini berdasarkan hadis sahih dan ia adalah pandangan Mazhab Hanbali.

– Kata sebahagian muharrifun apabila mendengar kata-kata di atas: Mereka ini sesat! Maknanya boleh lah raba perempuan ajnabi kalau macam itu?!

– Kita jawab: Ayat di atas tidak sedikit pun menunjukkan boleh nya meraba perempuan ajnabi. Soal sentuh perempuan boleh jadi secara tidak sengaja seperti sewaktu tawaf, boleh jadi juga menyentuh isteri.

3.  Apabila salah seorang berkata: Jangan taksub mazhab. Semua imam-imam mazhab ini berusaha untuk mencari kebenaran. Tetapi mereka manusia juga yang tidak terlepas dari salah dan silap. Apabila dalam satu-satu isu kita dapati imam mazhab kita tersilap, maka kita boleh ambil pandangan mazhab lain yang lebih tepat.

– Kata sebahagian muharrifun apabila mendengar kata-kata di atas: Tengok tu, hang pandai sangat ke sampai nak tolak mazhab?!

– Kita jawab: Bila pula kita menolak mazhab? bahkan kita tegaskan jangan taksub mazhab. Jangan taksub kepada mazhab bukan bermakna menolak kesemuanya.

Kembali Sucikan Niat

Lihatlah betapa jauhnya kesimpulan yang dilakukan oleh golongan ini. Sebaiknya kita sama-sama menilai kembali setiap penilaian kita terhadap orang supaya kita tidak menuduhnya dengan sesuatu yang dia tidak maksudkan.

Rozaimi Ramle
22/12/2012
Sweileh, Amman, Jordan

2,535 total views, 6 views today

Komentar